przerwa wakacyjna 13-28.07.2024

 

wszystkie zamówienia zostaną zrelizowane od 29.07 zgodnie z kolejnością.

pozdrawiam P.

 

PS. w odpowiedzi na liczne zapytania kolejna seria

lamp Dźwigozaurów i podpórek pod książki będzie dostępna 08/24

stay tuned. 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Polityka prywatności

Polotyka prywatności sklepu internetowego habyk.

Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2023

1. Właściciel sklepu

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jestem ja, właściciel Sklepu habyk.pl, tj.:habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP 8451972519, REGON 522395885. (dalej także jako: Administrator).

2. Jak się możesz ze mną skontaktować?

Napisz do nas e-maila na adres: kontakt@habyk.pl Chętnie we wszystkim pomogę! Jeżeli jednak preferujesz kontakt w formie pisemnej napisz do nas na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska

3. Jakie dane i w jakim celu zbieram?

Twoje dane osobowe mogę przetwarzać w następujących przypadkach:

 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (realizacji zamówienia) – mogę przetwarzać podane przez Ciebie dane, które są potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (realizacji zamówienia) lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem, takie jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy (adres dostawy), numer telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia lub zawarcia umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 2. w celu realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia od umowy – mogę przetwarzać Twoje dane podane w treści reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego (jeżeli dojdzie do zwrotu płatności). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia odpowiednio reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dane te są przez nas przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Po zakończeniu powyższych działań mogę przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 3. w celu bieżącego kontaktu – mogę przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy Twój adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydujesz nam się przekazać w treści skierowanej do nas wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji mogę przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie takich danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia ze mną korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 4. w celu prowadzenia Konta (rejestracji i zarządzania Kontem) – mogę przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego, historia złożonych przez Ciebie Zamówień. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej ze mną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu założenia Konta (zawarcia umowy) i jego utrzymywania. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać mi więcej danych osobowych, na przykład dzień i miesiąc Twoich urodzin. Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.

 5. w celu nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej, a następnie w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych - mogę przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, funkcja/stanowisko. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia ze mną umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 6. w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu – jeżeli reprezentujesz jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny lub zostałeś wyznaczony jako osoba do kontaktu ze strony takiego podmiotu mogę przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, funkcja/stanowisko, na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest podpisanie i zawarcie umowy z podmiotem, który reprezentujesz, zapewnienie kontaktu z takim podmiotem, weryfikacji czy jesteś uprawniony do reprezentacji takiego podmiotu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić naszą komunikację lub zawarcie umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia komunikacji z Tobą lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy z podmiotem, który reprezentujesz lub którego jesteś przedstawicielem.

 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw - na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

 8. w celu przesyłania Newsletter’a, w tym na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego - mogę przetwarzać Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Ponadto mogę przetwarzać także Twoje dane w postaci dnia i miesiąca Twoich urodzin na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przy zapisywaniu się na Newsletter. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody - w dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a kontaktując się ze mną za pośrednictwem e-maila pod adresem: kontakt@habyk.pl. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywałem przed Twoją rezygnacją. Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mogę również analizować czy zapoznajesz się z moimi Newsletterami oraz które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej.

 9. w celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny - na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności mojej strony internetowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 10. w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych i internetowych - ponieważ posiadam profile na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram - mogę przetwarzać dane, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”). Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na moich profilach, na portalach, gdzie prezentujemy moje materiały, w celu efektywnego prowadzenia moich profili, prezentowania informacji o różnych moich działaniach, inicjatywach, usługach czy innej aktywności oraz w związku z promowaniem moich produktów i usług, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu moich materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi (w razie takiej konieczności). Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przezze mnie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazuje, że powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.

4. Kim są moi Partnerzy (odbiorcy Twoich danych)?

Twoje dane osobowe mogę przekazywać podmiotom, które współpracują ze mną. Są to podmioty świadczące w szczególności takie usługi jak: usługi telekomunikacyjne, informatyczne, hostingowe, usługi kurierskie, prawne, w tym windykacyjne, usługi księgowe oraz finansowe, a także podmioty dostarczające usługi analiz statystycznych, usługi reklamowe i marketingowe (w tym serwisy mailingowe) czy zapewniające utrzymanie mojej strony internetowej oraz podmioty świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto w przypadku konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane/przekazywane podmiotom u których możliwa jest realizacja nagród, w tym np. voucherów/bonów stanowiących nagrody w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji konkursu i przyznania nagrody.

Co do zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba mogę je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, przede wszystkim poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

5. Jak przetwarzam Twoje dane i jakie posiadasz w związku z tym prawa?

Na bieżąco prowadzę analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego celu, dla którego dane zostały zebrane, z uwzględnieniem wykonywanych przez takie osoby zadań. Dbam o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także moi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków ochrony danych.

W zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych, posiadasz następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): posiadasz prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): posiadasz prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo posiadasz uprawnienie do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym przekazaliśmy Twoje dane o Twoim żądaniu.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadasz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: a) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadasz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, możesz także zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w każdym czasie posiadasz uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie mogę przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po otrzymaniu Twojego sprzeciwu (bez konieczności jego uzasadnienia) bezwarunkowo nie mogę już przetwarzać Twoich danych w takim celu.
 7. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiadasz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby zrealizować swoje prawa (z wyjątkiem pkt 8 powyżej) wystarczy, że napiszesz do mnie e-maila na adres: kontakt@habyk.pl lub zwrócisz się do mnie w formie pisemnej na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska

6. Jak długo przechowuje Twoje dane?

Okres przetwarzania przeze mnie danych osobowych zależy od celu przetwarzania i wskazany jest w pkt 3 dla każdego z celów. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa), a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (np. w przypadku dokumentacji podatkowej i księgowej – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

7. Polityka Cookies

Na mojej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości mojej strony internetowej do preferencji użytkownika Sklepu oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają z mojej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Na naszej stronie stosuje pliki cookies własne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania mojej strony (m.in. w celu badania popularności naszej strony, w celach statystycznych, analitycznych czy realizacji zamówień produktów) oraz pliki cookies zewnętrzne stosowane przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy w ramach naszej działalności (m.in. za pośrednictwem narzędzi takich jak: Google Analytics czy Facebook).

Samo udostępnienie możliwości używania plików cookies nie daje mi bezpośredniego dostępu do innych danych osobowych. Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin na mojej stronie. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

8. Media społecznościowe

Na naszej mojej internetowej umieszczam wtyczki do portali społecznościowych: Facebook / Instagram. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną, co powoduje bezpośrednie połączenie z moim profilem na poszczególnych portalach. W przypadku gdy korzystasz z mojej strony internetowej, a jednocześnie pozostajesz zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli nie zgadzasz się na to, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informacje o Twoich wizytach na mojej stronie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

9. Postanowienia końcowe

Na bieżąco weryfikuje treść naszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty, będę Cię informować na mojej stronie internetowej lub mogę także informować Cię przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana. Zawsze gdy korzystasz z mojej strony internetowej zachęcam Cię do odwiedzin mojej zakładki „Polityka Prywatności”.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl